Trang trí đón trung thu cho blog/website bằng hình ảnh cành hoa, mặt trăng, lồng đèn và rước đèn Trang trí đón trung thu cho blog/website bằng hình ảnh cành hoa, mặt trăng, lồng đèn và rước đèn Trang trí đón trung thu cho blog/website bằng hình ảnh cành hoa, mặt trăng, lồng đèn và rước đèn

Cảm Biến Cửa FPT

979.000 

Tự động bật đèn khi mở cửa

Phát hiện trạng thái đóng/mở cửa

Kết hợp với thiết bị khác để tạo ngữ cảnh

Thay đổi kịch bản dễ dàng

Dễ dàng lắp đặt