Trang trí đón trung thu cho blog/website bằng hình ảnh cành hoa, mặt trăng, lồng đèn và rước đèn Trang trí đón trung thu cho blog/website bằng hình ảnh cành hoa, mặt trăng, lồng đèn và rước đèn Trang trí đón trung thu cho blog/website bằng hình ảnh cành hoa, mặt trăng, lồng đèn và rước đèn

Nút Bấm Ngữ Cảnh Không Dây 6 nút

Liên hệ

Nút Bấm Ngữ Cảnh Không Dây: 6 nút

Nguồn cấp:Pin CR2450/3V
Nhiệt độ hoạt động: -10 ÷ 55˚C
Số ngữ cảnh tối đa: 12
Số lần bật tắt: 100.000
Kích thước: 86 x 86 x 42.8mm
Chuẩn kết nối: Bluetooth Mesh